Ja vēlaties atbalstīt un palīdzēt, šobrīd ir nepieciešama palīdzība vairāku aktivitāšu īstenošanai. Lūdzam dalīties ar Jūsu rīcībā esošo informāciju par pr. V. Litaunieku (atmiņas, fotogrāfijas, dokumenti). Ar paveiktajiem un plānotajiem darbiem varat iepazīties zemāk ievietotajās tabulās.


Paveiktais

  Aktivitāte Statuss
Komentāri
 

  Pr. V. Litauniekam veltītas mājas lapas www.oremus.lv izveide, reģistrēšana, administrēšana

Atbalsts saņemts

  1500 novennas pr. V. Litaunieka godam druka Atbalsts saņemts
  1500 novennas pr. V. Litaunieka godam druka, maketēšana Atbalsts saņemts
  Izstādes par pr. V. Litaunieku izvietošana Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcā Rīgā Atbalsts saņemts
  Izstādes par pr. V. Litaunieku izvietošana Dzegužkalnā, Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcā.Atbalsts saņemts
  Mājas lapas tulkojums EN, PL un daļēji spāņu valodai.Atbalsts saņemts
 Mājas lapas tulkojums latgaliski.Atbalsts saņemts

Plānotie pasākumi:

Aktivitāte
Kam līdzekļi nepieciešami Komentāri
Informatīvo stendu par pr. V. Litaunieku sagatavošana, maketēšana, uzstādīšana pie viņa kapa Višķos, stendu informācijas tulkošana svešvalodās. Tulkošana uz EN, DE, RU, PL, IT, latgaliski;
maketēšana;
stendu izgatavošana un izvietošana.


Statīvu izgatavošana izstādes stendiem par pr. V. Litaunieku. 5 viegli transportējamu statīvu iegāde vai izgatavošana.
Atbalsts saņemts
Novennas pr. V. Litaunieka godam druka.

1500 eksemplāru drukas pakalpojumi.
Eksemplāri tiks izplatīti Latvijas Romas katoļu draudzēs.
Pr. V. Litauniekam veltītās interneta mājas lapas www.oremus.lv tulkošana svešvalodās Tulkošana uz DE, RU, IT.  
Sv. Mises pasūtīšana ikvienā Latvijas Romas katoļu draudzē nodomā par pr. V. Litaunieka beatifikācijas procesa veicināšanu un visām tajā iesaistītajām personām
 
Materiālu par pr. V. Litaunieku apzināšana, oficiālu kopiju iegūšana, informācijas apstrāde (arhīvi, bibliotēkas) Laiks darbam arhīvos un samaksa par kopijām  
Izstādes par pr. V. Litaunieku izvietošana savā draudzē Izstādes nogādāšana uz savu pilsētu, izvietošana Par izstādi, lūdzu, sazinieties ar mums
Novennas pr. V. Litaunieka godam izplatīšana savā draudzē   Par novennas eksemplāru saņemšanu, lūdzu, sazinieties sazinieties ar mums
2-3 min video stāsta sagatavošana par pr. V. Litaunieku
  
Svētceļojuma "Priesteris, moceklis Vladislavs Litaunieks - Kristus kviešu grauds" maršruta izstrāde  


Pateicamies ikvienam, kurš sniedzis garīgu, praktisku, finansiālu vai lūgšanu atbalstu pr. V. Litaunieka beatifikācijas procesa veicināšanai!

Ja vēlaties palīdzēt, lūdzu, sazinieties ar mums.